Rejestracja | przypomnij hasło | Zaloguj się:
Uwaga! Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej na temat cookie.

Regulamin konkursu Nagrody za wiedzę

Regulamin konkursu "Nagrody za wiedzę"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Nagrody za wiedzę", zwanego dalej "Konkursem" jest firma Studio 37 z siedzibą w Lublinie, która jest wydawcą serwisu mistrzostwaeuropy.com w dalszej części regulaminu nazywany "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowego prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL: http://mistrzostwaeuropy.com/konkurs/ zwanego dalej "mistrzostwaeuropy.com", w dniach od 17 czerwca 2012 roku do 1 lipca 2012 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem serwisu mistrzostwaeuropy.com

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem serwisu mistrzostwaeuropy.com, jest podanie w dostępnym w serwisie mistrzostwaeuropy.com formularzu konkursowym danych niezbędnych do kontaktu w celu przesłania nagrody tj.: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

6. W przypadku wygranej Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą poczty elektonicznej w przeciągu dwóch dni od zakończenia konkursu w celu ustalenia adresu doręczenia nagrody.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem serwisu mistrzostwaeuropy.com należy w terminie o od 17 czerwca 2012 roku od godziny 17:30 do 1 lipca 2012  roku do godziny 23:59 odpowiedzieć prawidłowo na pięć pytań konkursowych podanych w serwisie mistrzostwaeuropy.com

2.Każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko jeden raz poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania konkursowe i wypełnienie formularza kontaktowego.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pięć pytań konkursowych a ich odpowiedzi zostaną zarejestrowane jako pierwsza i kolejno co 50-ta aż do wyczerpania puli nagród. Kolejność przyznawania nagród jest następująca:
 • pierwsza osoba - brelok Euro 2012
 • 50-ta osoba - kubek Euro 2012
 • 100-na osoba - smycz Euro 2012 zielona
 • 150-ta osoba - brelok Euro 2012
 • 200-na osoba - kubek Euro 2012
 • 250-ta osoba - portfel FC Liverpool
 • 300-na osoba - brelok Euro 2012
 • 350-ta osoba - kubek Euro 2012
 • 400-na osoba - torba FC Barcelona
 • 450-ta osoba - brelok Euro 2012
 • 500-na osoba - kubek Euro 2012
 • 550-ta osoba - smycz Euro 2012 czerwona
 • 600-na osoba - brelok Euro 2012
 • 650-ta osoba - kubek Euro 2012
 • 700-na osoba – smycz reprezentacji Polski
 • 750-ta osoba - torba Manchester United
 • 800-ta osoba - koszulka reprezentacji Polski
2. O kolejności uczestników konkursu decyduje data uczestnictwa konkursu. Za datę uczestnictwa konkursu uznaje się datę wypełnienia danych kontaktowych w formularzu wyświetlanym po formularzach odpowiedzi na pytania.

3. Uczestnik konkursu po wypełnieniu formularza kontaktowego nie ma już możliwości zmiany odpowiedzi na pytania konkursowe.

4. Organizator do dnia 15 lipca 2012 r. opublikuje na stronach serwisu mistrzostwaeuropy.com listę zwycięzców.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) 5 breloków Euro 2012
b) 5 kubków Euro 2012
c) 2 smycze Euro 2012
d) smycz reprezentacji Polski
e) portfel FC Liverpool
f) torba Manchester United
g) torba FC Barcelona
h) koszulka reprezentacji Polski


2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie wskaże danych adresowych umożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody w terminie 10 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości email z informacją o nagrodzie, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu konkursowym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonane po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Studio 37, ul. Pogodna 24m5 20-337 Lublin z dopiskiem "Konkurs: Nagrody za wiedzę". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach marketingowych.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. W celu usunięcia danych osobowych ich właściciel powinien wysłać maila z adresu email, który chce usunąć na adres redakcja [at] mistrzostwaeuropy.com z prośbą o ich usunięcie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu mistrzostwaeuropy.com.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Artykuły


Skład reprezentacji Polski na Euro 2012
Sprawdź skład reprezentacji Polski na Euro 2012 jaki wybierze selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda.

mecz Polska - Bośnia i Hercegowina
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Bośnia i Hercegowina, 16 grudnia 2011 rozegranego w Turcji.

Euro 2012 baraże
Zobacz wyniki Euro 2012 baraże, Spotkania rewanżowe baraży o Euro 2012.

mecz Polska - Węgry
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Węgry 15 listopada 2011, Poznań.

mecz Polska - Włochy
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Włochy 11 listopada 2011, Wrocław.

Mecz Polska - Meksyk
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Meksyk 2 września 2011, Warszawa.

Mecz Polska - Niemcy
Zobacz relację z meczu towarzyskiego Polska - Niemcy 6 września 2011 rozegranego na PGE Arena w Gdańsku.

Mecz Polska - Francja
Zobacz relację i bramki z meczu towarzyskiego Polska - Francja 9 czerwca 2011, Warszawa.

Mecz Polska - Argentyna
Zobacz bramki i relację z meczu Polska - Argentyna rozegranego w Warszawie 5 czerwca 2011.

Ostatnie wyniki

Mecz Niemcy Argentyna
13 lipca 2014,
godz. 21:00, Maracana,

Niemcy
0:0

Argentyna
Mecz Niemcy Argentyna zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 13 lipca 2014, Mundial 2014.
Mecz Brazylia Holandia
12 lipca 2014,
godz. 22:00, Estádio Nacional Mane Garrincha,

Brazylia
0:3

Holandia
Mecz Brazylia Holandia zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 12 lipca 2014, Mundial 2014.
Mecz Holandia Argentyna
9 lipca 2014,
godz. 22:00, Arena de Sao Paulo,

Holandia
0:0

Argentyna
Mecz Holandia Argentyna zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 9 lipca 2014, Mundial 2014.
Mecz Brazylia Niemcy
8 lipca 2014,
godz. 22:00, Estadio Mineirao,

Brazylia
1:7

Niemcy
Mecz Brazylia Niemcy zobacz relację, statystyki i bramki z meczu, 8 lipca 2014, Mundial 2014.

Tabela strzelców Euro 2012

pozpiłkarzdrużynabramki
1Mario GomezNiemcy Niemcy3
Mario Mandzukić Chorwacja Chorwacja3
Cristiano RonaldoPortugalia Portugalia3
Mario BalotelliWłochy Włochy3
Alan DzagoevRosja Rosja3
Fernando TorresHiszpania Hiszpania3
Cała tabela strzelców Euro 2012

Ankieta

Kto był najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski podczas Euro 2012?
Przemysław Tytoń
Damien Perquis
Łukasz Piszczek
Eugen Polański
Ludovic Obraniak
Jakub Błaszczykowski
Robert Lewandowski
inny zawodnik

Ranking FIFA sierpień 2020

Poz kraj punkty
1
Hiszpania
1485
2
Niemcy
1300
3
Brazylia
1242
4
Portugalia
1189
Zobacz cały ranking FIFA

 

Białoczerwoni - hymn kibiców polskich na Euro 2008
wykonawcy:
białoczerwoni feat. [ chris ] & liber
// muzyka: krzysztof ' vicky' novikov &
krzysztof ' chris' antkowiak
// słowa: łukasz 'lucasik' krzywaźnia & marcin 'libe... zobacz
Baltic Arena - Gdańsk EURO 2012
Prezentacja Gdańska i Baltic Arena promującą ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012. zobacz
EURO 2012 - wizualizacja zmodernizowanego stadionu w Poznaniu
Prezentacja Poznania i wizualizacja zmodernizowanego stadionu Lecha promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Eu... zobacz
Warszawa EURO 2012
Prezentacja Warszawy i wstępnego projektu Stadionu Narodowego promująca ideę organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Prezentacja powstała przed przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Euro 201... zobacz